การสำรวจ
  อยู่ในการกำกับดูแล

  easyMarketseasyMarkets

  คะแนนของ4.65

  5-10ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  TOPFXTOPFX

  คะแนนของ2.02

  1-2ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  TradersTrustTradersTrust

  คะแนนของ1.86

  ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  TRUST CAPITAL TCTRUST CAPITAL TC

  คะแนนของ1.8

  ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  อยู่ในการกำกับดูแล

  OKCOINOKCOIN

  คะแนนของ9.36

  5-10ปี | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่

  บล๊อกเชนทั่วโลก แอปตรวจสอบเกี่ยวกับกฎระเบียบ