Khảo sát thực tế
  Tạm thời không có giám sát quản lý

  TradersTrustTradersTrust

  Điểm1.86

  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  TOPFXTOPFX

  Điểm2.02

  1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  TRUST CAPITAL TCTRUST CAPITAL TC

  Điểm1.8

  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  Có giám sát quản lý

  OKCOINOKCOIN

  Điểm9.36

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao

  Dừng nghiệp vụ

  BitMaxBitMax

  Điểm3.75

  Dừng nghiệp vụ | 2-5 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao

  Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin